خانه / اهداف و اصول موسسه بین المللی صلح

اهداف و اصول موسسه بین المللی صلح

اهداف و اصول موسسه بین المللی صلح و دوستی

اهداف و اصول موسسه بین المللی صلح و دوستی را در دوبخش جداگانه اصول فعالیت ها و اهداف فعالیت ها می توان طبقه بندی نمود.

اصول موسسه بین المللی صلح

اصول فعالیت ها و اقدامات موسسه بین المللی صلح به شرح ذیل می باشند:

  • جلوگیری و مقابله با جریان نفوذ فرهنگی
  • تغییر جریان وضع موجود و جریان سازی در سطح بین الملل
  • صادرات تفکر بعنوان مهمترین ، اساسی ترین و با ارزش ترین کالای صادراتی

 

اهداف موسسه بین المللی صلح

اهداف اساسی موسسه بین المللی صلح را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود.

  • تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم فرهنگی از طریق تعاریف موجود در صلح
  • بازتعریف صلح
  • حضور و فعالیت از طریق دفاتر و مجامع فرهنگی صلح طلب در سایر کشورها
  • ایجاد زمینه برای حضور و فعالیت نخبگان و دانشگاهیان و اندیشمندان مستقل در سایر کشورها
  • توسعه خبرگزاری بین المللی صلح به یک رسانه فراگیر

 

دفتر طرح و برنامه – اداره کل برنامه و بودجه

موسسه بین المللی صلح و دوستی