خانه / اخبار / بازدید – از موزه شهدا و زیارت شهدای گمنام منطقه 22

بازدید – از موزه شهدا و زیارت شهدای گمنام منطقه 22

بازدید – از موزه شهدا و زیارت شهدای گمنام منطقه 22

معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی  در باز دیدو زیارت شهدای گمنام منطقه 22

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی

 

از موزه شهداگفت :فرهنگ ايثار وشهادت مجموعه اي ازمعاني نمادين است كه ايثارگري و ميل به شهادت را در افراد به وجود مي آورد و با نهادينه شدن آن در فرهنگ روزانه مردم،

نگرشها و رفتار افراد را به سمت رفتارهاي ايثارگرانه سوق خواهد داد .

انقلاب اسلامي كه خود ثمره ايثارو شهادت است ، موجب تغيير و تحول در تمامي سطوح جامعه گرديد يقيناً در اين عصر اطلاعات ، اگر ملتي در راه حفظ و تقويت دستاوردهاي فرهنگي خود قدم پيش نگذارد ،

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی

نمي تواند در مقابل تهديدها مصون بماند. خصوصا امروزه كه مظاهر تمدن جهان ،

خصوصاً پيشرفت علوم، اذهان و قلوب را مسخّر ساخته است، افراد و گروه هاي مغرض، يا كم اطلاع و يا ساده لوح به تحريك سياستمداران جهان خوار، مي كوشند

- بازدید از موزه شهید و زیارت شهدای گمنام منطقه 22
– بازدید از موزه شهید و زیارت شهدای گمنام منطقه 22

كه دين اسلام و فرهنگ اسلامي و ارزشهاي حاكم بر آن را مخالف و مخرب زندگي و پيشرفت معرفي كنند و براي رسيدن به اهداف خود نسل جوان ما را آماج دسيسه هاي فرهنگي خود قرار داده اند ليكن بر ماست كه در راه شناخت و بازشناسي فرهنگ اصيل اسلامي خصوصا ارتقاي فرهنگ ايثار و شهادت گامهاي موثري برداشته شود.

 

موضوع اين گفتگو : ارتقا فرهنگ شهادت و ايثار در بين نسل جوان مي باشد و مستند براي ما مطالب و نظرات قرآن مجيد و روايات و سخنان بزرگان دين ، همچنين آرا و انديشه هاي انديشمندان اسلامي و صاحب نظران و كارشناسان در اين زمينه مي باشد.

 

فايده اين گفتگو دو چيز است : اول: شناخت فرهنگ ايثار وشهادت و مباني آن دوم : چگونگي گسترش اين فرهنگ در نسل جوان

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی