خانه / اخبار / حضور روابط عمومی موسسه بین المللی صلح در مراسم عزاداری شب عاشورا

حضور روابط عمومی موسسه بین المللی صلح در مراسم عزاداری شب عاشورا

حضور روابط عمومی موسسه بین المللی صلح در مراسم عزاداری شب عاشورا

حضور روابط عمومی موسسه بین المللی صلح در مراسم عزاداری شب عاشورا