خانه / اخبار / غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح و دوستی در بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام

غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح و دوستی در بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام