خانه / manager (صفحه 10)

manager

انتصاب دکتر احمدی مشاور عالی دبیرکل

انتصاب دکتر احمدی مشاور عالی دبیرکل موسسه بین المللی صلح انتصاب دکتر احمدی مشاور عالی دبیرکل ، موسسه بین المللی صلح اعلام شد. مسئول روابط عمومی دفتر دبیرکل موسسه بین المللی صلح این خبر را منتشر و رسانه ای نمود. متن حکم انتصاب در ذیل منتشر می گردد. متن حکم انتصاب ...

ادامه نوشته »

اطلاعیه مهم روابط عمومی موسسه بین المللی صلح

اطلاعیه مهم روابط عمومی موسسه بین المللی صلح اطلاعیه مهم روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی در رابطه با برخی سوءاستفاده ها منتشر گردید. متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است. اطلاعیه مهم روابط عمومی موسسه بین المللی صلح بسم الله الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ...

ادامه نوشته »

انتصاب حاج آقا حسینی اداره کل بازرسی و نظارت

انتصاب حاج آقا حسینی اداره کل بازرسی و نظارت موسسه بین المللی صلح انتصاب حاج آقا حسینی اداره کل بازرسی و نظارت ، موسسه بین المللی صلح اعلام شد. مسئول روابط عمومی دفتر دبیرکل موسسه بین المللی صلح این خبر را منتشر و رسانه ای نمود. متن حکم انتصاب در ذیل ...

ادامه نوشته »

انتصاب خانم مهندس احمدی مدیرمسئول خبرگزاری

انتصاب خانم مهندس احمدی مدیرمسئول خبرگزاری صلح انتصاب خانم مهندس احمدی مدیرمسئول خبرگزاری صلح ، موسسه بین المللی صلح اعلام شد. مسئول روابط عمومی دفتر دبیرکل موسسه بین المللی صلح این خبر را منتشر نمود. متن حکم انتصاب خانم مهندس احمدی مدیرمسئول خبرگزاری خواهر ارجمند سرکار خانم مهندس احمدی ؛ نظر به تعهد ...

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1393

جلسه با دانش آموزان سال 1393 جلسه با دانش آموزان سال 1393 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1393 مهندس سید مهدی حسینی.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

همایش موفقیت تحصیلی سال 1393

همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 ؛ همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1393. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس حسینی گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین ...

ادامه نوشته »

همایش اولیا و مربیان سال 1392

همایش اولیا و مربیان سال 1392 همایش اولیا و مربیان سال 1392 ؛ همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال 1392.   گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس حسینی همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس سید ...

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1392

جلسه با دانش آموزان سال 1392 جلسه با دانش آموزان سال 1392 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی.     معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

همایش موفقیت تحصیلی سال 1392

همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 ؛ همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1392. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »