خانه / manager (صفحه 11)

manager

همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391

همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 ؛ همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391. گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین ...

ادامه نوشته »

همایش اولیا و مربیان سال 1391

همایش اولیا و مربیان سال 1391 همایش اولیا و مربیان سال 1391 ؛ همایش اولیا و مربیان سال 1391 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال 1391.   گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال 1391 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و ...

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1391

جلسه با دانش آموزان سال 1391 جلسه با دانش آموزان سال 1391 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1391 مهندس سید مهدی حسینی. جلسه با دانش آموزان سال 1391 معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز

همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز ؛ همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز سرکار خانم مهندس احمدی. گزارش تصویری همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز سال 1391. همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز سال 1391 خانم مهندس احمدی معاونت روابط ...

ادامه نوشته »

دفتر مشاوره تحصیلی آموزشی 1390

دفتر مشاوره تحصیلی آموزشی 1390 دفتر مشاوره تحصیلی آموزشی 1390 ؛ دفتر مشاوره تحصیلی آموزشی 1390 با همکاری موسسه آموزشی فرهیختگان . گزارش تصویری دفتر مشاوره تحصیلی آموزشی 1390.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

همایش اولیا و دانش آموزان سال 1390

همایش اولیا و دانش آموزان سال 1390 همایش اولیا و دانش آموزان سال 1390 ؛ همایش اولیا و دانش آموزان سال 1390 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال 1390.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

همایش دختران یاس سال 1390

همایش دختران یاس سال 1390 همایش دختران یاس سال 1390 ؛ همایش دختران یاس سال 1390 خانم مهندس احمدی. گزارش تصویری همایش دختران یاس سال 1390. همایش دختران یاس سال 1390 معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان

جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال 1390 جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال 1390 ؛ همایش جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال 1390 مهندس حسینی. گزارش تصویری جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال 1390. جلسه هم اندیشی اساتید و مدرسان سال 1390 معاونت روابط عمومی موسسه ...

ادامه نوشته »

همایش فرهنگ خانواده سال 1390

همایش فرهنگ خانواده سال 1390 همایش فرهنگ خانواده سال 1390 ؛ همایش فرهنگ خانواده سال 1390 سرکار خانم مهندس احمدی. گزارش تصویری همایش فرهنگ خانواده سال 1390. همایش فرهنگ خانواده سال 1390 خانم مهندس احمدی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1390

جلسه با دانش آموزان سال 1390 جلسه با دانش آموزان سال 1390 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1390 مهندس سید مهدی حسینی.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »