خانه / manager (صفحه 12)

manager

جلسه با دانش آموزان سال 1389

جلسه با دانش آموزان سال 1389 جلسه با دانش آموزان سال 1389 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1389 مهندس سید مهدی حسینی.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

جشن روز دانش آموز آبان 1389

جشن روز دانش آموز آبان 1389 جشن روز دانش آموز آبان 1389 ؛ جشن روز دانش آموز آبان 1389 با همکاری موسسه آموزشی فرهیختگان . گزارش تصویری جشن روز دانش آموز آبان 1389.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1388

جلسه با دانش آموزان سال 1388 جلسه با دانش آموزان سال 1388 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1388 مهندس سید مهدی حسینی.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »