خانه / گالری جلسات (صفحه 3)

گالری جلسات

پروفسور امین حقوقدان برجسته ایران

پروفسور امین حقوقدان برجسته ایران پروفسور امین حقوقدان برجسته ایران سال 1394 ؛ پروفسور امین حقوقدان برجسته ایران سال 1394 مهندس حسینی. گزارش تصویری پروفسور امین حقوقدان برجسته ایران سال 1394. پروفسور امین حقوقدان برجسته ایران سال 1394 پروفسور امین حقوقدان برجسته ایران سال 1394 مهندس حسینی پروفسور امین حقوقدان ...

ادامه نوشته »

حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو

حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو مدیریت مجتمع ولیعصر و عضو نمایندگان ادوار مجلس سال 1394 ؛ حجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو و مهندس حسینی. گزارش تصویریحجت الاسلام و المسلمین جعفری حصارلو مدیریت مجتمع ولیعصر و عضو نمایندگان ادوار مجلس سال 1394. حجت الاسلام و ...

ادامه نوشته »

مصاحبه مهندس حسینی خبرگزاری صلح

مصاحبه مهندس حسینی خبرگزاری صلح ایران مصاحبه مهندس حسینی خبرگزاری صلح ؛ گزارش تصویری مصاحبه مهندس حسینی دبیرکل موسسه بین المللی صلح با خبرگزاری صلح ایران متن کامل این مصاحبه را می توانید در بخش اخبار موسسه بین المللی صلح مشاهده نمایید. برای مشاهده متن کامل خبر مصاحبه با خبرگزاری ...

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1393

جلسه با دانش آموزان سال 1393 جلسه با دانش آموزان سال 1393 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1393 مهندس سید مهدی حسینی.   معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

همایش موفقیت تحصیلی سال 1393

همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 ؛ همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1393. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس حسینی گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین ...

ادامه نوشته »

همایش اولیا و مربیان سال 1392

همایش اولیا و مربیان سال 1392 همایش اولیا و مربیان سال 1392 ؛ همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال 1392.   گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس حسینی همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس سید ...

ادامه نوشته »

جلسه با دانش آموزان سال 1392

جلسه با دانش آموزان سال 1392 جلسه با دانش آموزان سال 1392 ؛ دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی . گزارش تصویری جلسه با دانش آموزان سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی.     معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

همایش موفقیت تحصیلی سال 1392

همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 ؛ همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1392. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391

همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 ؛ همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391. گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین ...

ادامه نوشته »