خانه / بایگانی برچسب: بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش

بایگانی برچسب: بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش

بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش

mohandes_hosseini_namaieshgah-afarinesh-1

بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش ؛ بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش و خبرگزاری صلح. گزارش تصویری بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش و صنایع دستی. بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش بازدید نمایشگاه هنرهای دستی آفرینش سال 1394 معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »