خانه / بایگانی برچسب: خانم مهندس احمدی موسسه بین المللی صلح

بایگانی برچسب: خانم مهندس احمدی موسسه بین المللی صلح

باز دید- معاونت روابط عمومی از کانون باز نشستگان وزارت امور خارجه

باز دید- معاونت روابط عمومی از کانون باز نشستگان وزارت امور خارجه برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهنترین آرمانهای بشر بوده است. صلح و امنیت، مفهوم ثابتی نداشته و مفهوم آن ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحولات اخیر در روابط ...

ادامه نوشته »

همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز

همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز ؛ همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز سرکار خانم مهندس احمدی. گزارش تصویری همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز سال 1391. همایش فرهنگ رفتار خانواده و دانش آموز سال 1391 خانم مهندس احمدی معاونت روابط ...

ادامه نوشته »

همایش دختران یاس سال 1390

همایش دختران یاس سال 1390 همایش دختران یاس سال 1390 ؛ همایش دختران یاس سال 1390 خانم مهندس احمدی. گزارش تصویری همایش دختران یاس سال 1390. همایش دختران یاس سال 1390 معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

همایش فرهنگ خانواده سال 1390

همایش فرهنگ خانواده سال 1390 همایش فرهنگ خانواده سال 1390 ؛ همایش فرهنگ خانواده سال 1390 سرکار خانم مهندس احمدی. گزارش تصویری همایش فرهنگ خانواده سال 1390. همایش فرهنگ خانواده سال 1390 خانم مهندس احمدی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »