خانه / بایگانی برچسب: دکتر احمدی مشاور عالی دبیرکل موسسه بین المللی صلح

بایگانی برچسب: دکتر احمدی مشاور عالی دبیرکل موسسه بین المللی صلح

انتصاب دکتر احمدی مشاور عالی دبیرکل

انتصاب دکتر احمدی مشاور عالی دبیرکل موسسه بین المللی صلح انتصاب دکتر احمدی مشاور عالی دبیرکل ، موسسه بین المللی صلح اعلام شد. مسئول روابط عمومی دفتر دبیرکل موسسه بین المللی صلح این خبر را منتشر و رسانه ای نمود. متن حکم انتصاب در ذیل منتشر می گردد. متن حکم انتصاب ...

ادامه نوشته »