خانه / بایگانی برچسب: مهندس حسینی موسسه صلح

بایگانی برچسب: مهندس حسینی موسسه صلح

بازدید معاونت روابط عمومی و امور بین الملل موسسه بین ال مللی صلح – از نمایشگاه

بازدید معاونت روابط عمومی و امور بین الملل موسسه بین ال مللی صلح – از نمایشگاه بازدید معاونت روابط عمومی و امور بین الملل موسسه بین ال مللی صلح – از نمایشگاه

ادامه نوشته »

همایش موفقیت تحصیلی سال 1393

همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 ؛ همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1393. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس حسینی گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1393 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین ...

ادامه نوشته »

همایش اولیا و مربیان سال 1392

همایش اولیا و مربیان سال 1392 همایش اولیا و مربیان سال 1392 ؛ همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال 1392.   گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس حسینی همایش اولیا و مربیان سال 1392 مهندس سید ...

ادامه نوشته »

همایش موفقیت تحصیلی سال 1392

همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 ؛ همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1392. گزارش تصویری همایش موفقیت تحصیلی سال 1392 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

ادامه نوشته »

همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391

همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 ؛ همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391. گزارش تصویری همایش اولیا و دانش آموزان سال 1391 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین ...

ادامه نوشته »

همایش اولیا و مربیان سال 1391

همایش اولیا و مربیان سال 1391 همایش اولیا و مربیان سال 1391 ؛ همایش اولیا و مربیان سال 1391 مهندس سید مهدی حسینی. گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال 1391.   گزارش تصویری همایش اولیا و مربیان سال 1391 مهندس حسینی معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و ...

ادامه نوشته »